Category 5. Hình T.B. Tháng 8 09 Thần Nõ Min-Amen của Ai Cập Cổ

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦA THÁNG (8-09)

      THÁNG TÁM 2009: Nam Thần Sinh Dục, Mắn Sinh Min-Amen của Ai Cập Cổ.                      Tác giả đứng trước trụ cột có khắc hình Nam Thần Tình Dục, Mắn Sinh Min-Amen ở Karnak, Luxor, Ai Cập. Chúng ta thường nghe nói tới Nữ Thần Mắn Sinh, Tình Dục hiếm khi […]