Category Giầu Tặc Bán Nước (Thơ Chữ Nghĩa)

GIẦU TẶC VIỆT BÁN NƯỚC CHO GiẶC TẦU (Thơ Chữ Nghĩa)

Thơ Chữ Nghĩa Bài này làm theo thể nói lái. Giầu Tặc Việt Bán Nước Cho Giặc Tầu. Nguyễn Xuân Quang Tầu giặc chăn nuôi Việt tặc giầu, Giầu tặc Việt, trâu chó giặc Tàu, Buôn dân, bán nước cho Tầu khựa, Cầm bát chờ ăn đứng tựa cầu… Ghi Chú 1. Tầu giặc nói […]