Category Trống Hoàng Hạ (3 hết)

TRỐNG HOÀNG HẠ (3 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HOÀNG HẠ, TRỐNG  NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT, NHÁNH  MẶT TRỜI NỌC ÂM THÁI DƯƠNG LẠC LONG QUÂN NGÀNH THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG. Phần 3 và hết. Nguyễn Xuân Quang 2. Vùng Nước Tang Trống. Cấu trúc và trang trí giống như trống đồng âm […]