Category Trống Hoàng Hạ (3 hết)

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI ÂM:  HOÀNG HẠ, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI ÂM, CHẤN THẾ GIAN (3 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại.* NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI ÂM.  HOÀNG HẠ, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI ÂM, CHẤN THẾ GIAN.   (phần 3) Nguyễn Xuân Quang  2. Vùng Nước Tang Trống. Cấu trúc và trang trí giống như trống đồng âm dương Ngọc […]