Category Trống Hoàng Hạ (3 hết)

TRỐNG HOÀNG HẠ (3 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  HOÀNG HẠ, TRỐNG  NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH  MẶT TRỜI NỌC VIỆT ÂM THÁI DƯƠNG NGÀNH MẶT TRỜI VIÊM ĐẾ  THÁI DƯƠNG. Phần 3 và hết. Nguyễn Xuân Quang 2. Vùng Nước Tang Trống. Cấu trúc và trang trí giống như trống đồng âm dương Ngọc […]