Category Khăn Vành Dây Lạc Việt Maya ở Guatemala

KHĂN VÀNH DÂY LẠC VIỆT MAYA Ở GUATEMALA

(*Nếu cần bầm hai lần vào tựa bài để mở bài). KHĂN VÀNH DÂY LẠC VIỆT MAYA Ở GUATEMALA. Nguyễn Xuân Quang Bước vào khách sạn Porta Del Lago (Bến Cảng Hồ) ở bên bờ hồ Atitlán, một hồ nước trên miệng núi lửa cũ được cho là đẹp và hùng vĩ nhất thế giới […]