Category Tự Điển Tương Đồng Anh Việt Vần A (1)

TỪ ĐIỂN TƯƠNG ĐỒNG ANH-VIỆT, VẦN A (1)

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    TỪ ĐIỂN TƯƠNG ĐỒNG ANH-VIỆT Nguyễn Xuân Quang Ghi Chú: .Bộ Từ Điển này vẫn tiếp tục viết thêm. .Xem phần mở đầu và viết tắt ở những bài trước.   A   (Phần 1)   A biến âm mật thiết với   E, […]