Category Y Nghia Cau Truc Den To Hung

Ý NGHĨA CẤU TRÚC ĐỀN TỔ HÙNG, VĨNH PHÚ.

Ý NGHĨA CẤU TRÚC ĐỀN TỔ HÙNG, VĨNH PHÚ. Nguyễn Xuân Quang Xin nhắc lại ở đây, tôi đã viết nhiều lần, cốt lõi của văn hóa Việt là Vũ Trụ giáo, Mặt trời giáo và Việt Dịch nòng nọc còn ghi rõ trong Sử Sách (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt), trong […]