Category Gỡ Bỏ Linh Vật Ngoại Lai

ĐỀ NGHỊ GỠ BỎ LINH VẬT NGOẠI LAI KHỎI CÁC DI TÍCH Ở VIỆT NAM.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). ĐỀ NGHỊ GỠ BỎ LINH VẬT NGOẠI LAI KHỎI CÁC DI TÍCH Ở VIỆT NAM. Nguyễn Xuân Quang. Một người bạn thân quí vừa gởi cho tôi một bài viết của ký giả Quỳnh Trang đăng trên http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/linh-vat-ngoai-lai-bi-de-nghi-do-khoi-di-tich-3032921.html nói về đề nghị gỡ bỏ […]