Category Băng Đảo: Mươi Điều…

BĂNG ĐẢO (ICELAND), MƯƠI ĐIỀU…

(Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). BĂNG ĐẢO (ICELAND), MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang Băng Đảo nằm ở vòng đai Bắc Cực, do những núi lửa thuộc một rặng núi lửa ngầm dưới biển đang hoạt động tạo thành. Trước đây chỉ là một đảo hoang không người ở, với núi […]