Category Lịch Đồng Đông Sơn (6): Lịch Maya Trên Ngọc Lũ I (c).

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (6): LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I (Phần c).

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (6) LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I. (Phần c). Nguyễn Xuân Quang. 5. Lịch Trăng Âm Lịch Maya Trên Trống Ngọc Lũ I. Lịch trăng âm lịch Maya thường cho là một Chuỗi Phụ Mặt Trăng (Supplementary Lunar Series). Chiều dài một chu kỳ trăng (Lunation length) nhìn chung hoặc 29 […]