Category Ecuador Một Chân Bắc Một Chân Nam Bán Cầu.

ECUADOR, MỘT CHÂN BẮC BÁN CẦU, MỘT CHÂN NAM BÁN CẦU.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). ECUADOR: MỘT CHÂN BẮC, MỘT CHÂN NAM BÁN CẦU. Nguyễn Xuân Quang Một Xích Quỉ đứng trên xích đạo, một chân Bắc bán cầu, một chân Nam bán cầu tại La Mitad del Mundo (The Middle of the World), Giữa Thế Giới, ở Quito, […]