Category Thám Du N.Cực (15)

THÁM DU NAM CỰC (15).

THÁM DU NAM CỰC Du ký (Phần 15). Nguyễn Xuân Quang Ngày hôm sau ở biển với các chương trình bao kín 24/24 giờ. Tôi ôn tập lại Window Vista 7. Đặc biệt hôm nay, thuyền trưởng sau những ngày căng thẳng phải lèo lái con tầu qua vùng Nam Cực, ông trổ tài nấu […]