Category USA: Springfield và Columbia, Bang Missouri

USA: SPRINGFIELD VÀ COLUMBIA, BANG MISSOURI.

USA: SPRINGFIELD VÀ COLUMBIA, MISSOURI. Nguyễn Xuân Quang SPRINGFIELD Trên đường từ Branson về Kansas City, chúng tôi tạt ngang qua tỉnh Springfield. (nguồn: enchantedlearning.com). \ Vị trí tỉnh Springfield ở tiểu bang MO (nguồn wikipedia). Springfield là thành phố lớn thứ 3 của MO. Theo thống kê dân số năm 2010 có 159.498 người. […]