Category Ý Nghĩa Kiến Trúc Tháp Champa (phần 1).

Ý NGHĨA KIẾN TRÚC THÁP CHAMPA VIỆT NAM. (Phần 1)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Ý NGHĨA KIẾN TRÚC THÁP CHAMPA VIỆT NAM. Phần 1) Nguyễn Xuân Quang Tổng Quát Xin nói qua vài nét tổng quát về Champa liên hệ tới kiến trúc Champa. Người Chàm, ngày nay ở Việt Nam gọi là Chăm, Pháp Anh gọi là […]