Category Trống An Dương Vương

TRỐNG AN DƯƠNG VƯƠNG CỔ LOA I

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG  AN DƯƠNG VƯƠNG CỔ LOA I. TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI LỬA THÁI DƯƠNG NHÁNH NỌC ÂM THÁI DƯƠNG.  Nguyễn Xuân Quang Xin nhắc lại, các vành ngoài biên trống cho biết trống thuộc loại nào, diễn tả trọn vẹn giáo thuyết hay một giai […]