Category Trống Đồng: Cơ Thể Học (1)

CƠ THỂ HỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG ĐÔNG NAM Á (1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).     CƠ THỂ HỌC TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG ĐÔNG NAM Á (1). Nguyễn Xuân Quang A. PHÂN LOẠI TRỐNG ĐỒNG. PHÂN LOẠI TRỐNG ĐỒNG TỪ TRƯỚC TỚI NAY. Bác sĩ A. B. Meyer và W. Foy là những người đầu tiên, trong quyển Bronzepauken […]