Category Tương Đồng Với Ai Cập Cổ (6)

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ AI CẬP CỔ (6).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT VIỆT và AI CẬP CỔ DƯỚI CÁI NHÌN BAO QUÁT. (tiếp theo, bài số 6)                         Nguyễn Xuân Quang  –Nữ thần Isis, vợ của Osiris.   Isis là chị/em và cũng là vợ của Osiris. Isis là em sinh […]