Category Bảo Tàng Viện Mercedes-Benz 1

BẢO TÀNG VIỆN MERCEDES-BENZ, STUTTGART, ĐỨC (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  BẢO TÀNG VIỆN MERCEDES-BENZ  Ở STUTTGART, ĐỨC. (Du ký bằng hình) (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang Stuttgart là một thành phố kỹ nghệ nổi tiếng của Đức. Trước đây  các sinh viên Việt Nam thường được các học bổng  tới đây học về các […]