Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nọc Chấm Đặc 1.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NỌC. (1), CHỮ NỌC CHẤM ĐẶC (.).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).  CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG III CHỮ NỌC. A. CHỮ NỌC CHẤM ĐẶC (.). (Phần 1). Nguyễn Xuân Quang (*xin xem trước bài viết về Chữ Nòng Chấm Rỗng). Như đã biết chữ nòng nọc vòng tròn-que có hai chữ cái căn bản […]