Category Trống Đồng là Trống Nòng Nọc 4

BÀI NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI RMS GĐ TĐ ĐNÁ.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN LÀ TRỐNG NÒNG NỌC (Phần kết) (Phần kết bài nói chuyện trong buổi ra mắt sách Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ngày 13 tháng 7 năm 2008 tại Little Saigon, Orange County, […]