Category Thạp Đồng Đào Thịnh

THẠP ĐỒNG ĐÀO THỊNH

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  THẠP ĐỒNG ĐÔNG SƠN (1).  THẠP ĐÀO THỊNH. Nguyễn Xuân Quang Tổng quát Thạp nói chung là một vật đựng làm bằng đất nung, sành sứ, kim loại, có hay không có nắp, có chân (3 hay 4 chân) hay không có chân và […]