Category 13. Hinh T. B Thang 4 2010:Om Mani Padme Hum

HÌNH T.B. THÁNG 4, 2010

OM MANI PADME HUM. Câu mật chú (mantra) Oṃ Maṇi Padme Hūṃ là một lời chú tiêu biểu của Phật giáo Tây Tạng. OM  MA  NI PAD ME HUM. Tác giả đang niệm câu mật chú tiêu biểu oṃ maṇi padme hūṃ của Phật giáo Tây Tạng,  khắc trên tảng đá bên sườn núi, dọc […]