Category Nói Chuyện Với Ng M Trinh

NGUYỄN MẠNH TRINH PHỎNG VẤN…

          (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   NÓI CHUYỆN VỚI TÁC GIẢ “CA DAO TỤC NGỮ, TINH HOA DÂN VIỆT”.                     NGUYỄN MẠNH TRINH   Nguyễn Xuân Quang  là một cây bút có nhiều chất khai phá, sáng tạo. Điều thành công của ông là tạo […]