Category Khe Sanh (Thơ Chữ Nghĩa)

KHE SANH (Thơ Chữ Nghĩa).

      NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA Những vần thơ CHỮ NGHĨA này cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu. Bài thơ này viết theo thể loại mỗi câu bớt đi một từ tạo thành hình tam giác ngược, hình chữ V. Hình tam giác ngược hay chữ V là một chữ nòng […]