Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nọc Một Nọc Que 2

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NỌC MỘT NỌC QUE (phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE CHƯƠNG III B. CHỮ NỌC MỘT NỌC QUE. (Nọc or Rod I letter). (Phần 2). Nguyễn Xuân Quang. -Tứ Tượng -Tứ tượng nhìn chung. Như đã nói ở trên, nọc que mang tính nhất thể và lưỡng nghi thì […]