Category Ấn Độ: Hang Động Phật giáo Ajanta (1).

ẤN ĐỘ: HANG ĐỘNG PHẬT GIÁO AJANTA, Ở AURANGABAD (Phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. ẤN ĐỘ: HANG ĐỘNG PHẬT GIÁO AJANTA, Ở AURANGABAD. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang. Chúng tôi bay từ Kochi về Aurangabad thuộc tiểu bang Maharashtra có Mumbai (Bombay) là thủ đô. Mục đích chính là viếng thăm […]