Category Thất Thập Cổ Lai Hi

THẤT THẬP CỔ LAI HI

THẤT THẬP CỔ LAI HI  Nguyễn Xuân Quang   Tuần qua, cuối tháng năm, tôi bước vào tuổi Thất Thập Cổ Lai Hy. Các con và các cháu có tổ chức một buổi lễ tạ ơn Trời Đất, Vũ Trụ và Tổ Tiên và cũng có mục đích tạo ra một dịp để bà con họ […]