Category 56. Hình T.B. Tháng 12-2013: Mầu Áo Thiên Đường Hải Đảo

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12, 2013: NHỮNG MẦU ÁO THIÊN ĐƯỜNG HẢI ĐẢO.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12, 2013. NHỮNG MÀU ÁO THIÊN ĐƯỜNG HẢI ĐẢO. Một vòng các đảo ở Trung và Nam Thái Bình Dương. (áo hoa hải đảo). Sau đây là một vài mầu áo của những hải đảo ở Trung và Nam Thái Bình […]