Category 63. Hình T.B. Tháng 7-2014 Kansas City Mươi Điều

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2014 KANSAS CITY MƯƠI ĐIỀU…

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2014 KANSAS CITY MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang 1. Tổng quát Tháng vừa qua, chúng tôi tới Kansas City, tiểu bang Missouri, Miền Trung Tây Hoa Kỳ dự lễ tốt nghiệp chuyên khoa Tai Mũi Họng và Giải Phẫu Đầu Cổ của cô con gái nhỏ Amy Nguyễn. Bản nhạc nổi […]