Category Trống Đồng: Con Cóc Là Cậu Ông Trời

CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI                         Nguyễn Xuân Quang Bài viết này trả lời hai câu câu hỏi chúng ta thường đặt ra là tại sao con cóc là cậu ông trời? Và các tượng lưỡng cư ngồi ở mé trống đồng […]