Category Ấn Độ Lễ Tạ Ơn Pongal.

ẤN ĐỘ: LỄ TẠ ƠN PONGAL.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   ẤN ĐỘ: LỄ TẠ ƠN PONGAL. Nguyễn Xuân Quang. Trong chuyến đi thăm Vòng Đai Duyên Hải Ấn Độ, chúng tôi đến Tiểu Bang Tamil Nadu giữa tháng một Dương lịch vào dịp Lễ Tạ Ơn […]