Category Hồng Hải và Các Nước Hai Bên Bờ.

HỒNG HẢI Và CÁC QUỐC GIA HAI BÊN BỜ.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HỒNG HẢI Và CÁC QUỐC GIA HAI BÊN BỜ. Nguyễn Xuân Quang HỒNG HẢI (RED SEA) Từ Petra về cảng Aqaba rồi đi xuống hết Vịnh Aqaba trở lại, để vào Hồng Hải. Một bên bờ Hồng Hải là Ai Cập, Sudan, Eritrea (một […]