Category CHỮ NÒNG NỌC

HÌNH NGỮ TRÁI TIM TRONG VĂN HÓA CỔ VIỆT.

.Nếu cần bấm hai lần để mở bài. .Phải tuân thủ luật tác quyền. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN. (Bài Đọc Thêm) HÌNH NGỮ TRÁI TIM TRONG VĂN HÓA CỔ VIỆT. Nguyễn Xuân Quang. Xin nhắc lại, trong bài Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que: Từ Hai Nòng Vòng Tròn, như […]

NGUỒN GỐC TỪ XMAS.

NGUỒN GỐC TỪ XMAS. Nguyễn Xuân Quang. Mùa Xmas năm nay có tác giả viết cho rằng có người nói Xmas có nghĩa mang tính tiêu cực: X là Gạch Bỏ Đi. Xmas là ‘“gạch chéo” (X) chữ Christ, tức bỏ đi. Bây giờ “Christmas” thành “Xmas”, biểu lộ sự tẩy chay tên của Chúa […]

NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG -QUE (Phần 3): NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NÕ.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   LTG: xin gác lại các bài viết về Mông Cổ lại một số để viết nốt loạt bài Những Hình Dạng Khác Nhau của Nõ Nường. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG V. BÀI ĐỌC THÊM. […]

NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (Phần 2) NƯỜNG NỌC QUE ÂM.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG V. BÀI ĐỌC THÊM. (Phần 2) NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. NƯỜNG NỌC QUE ÂM. Nguyễn Xuân Quang. II. BỘ PHẬN SINH […]

NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (Phần 1).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG V. BÀI ĐỌC THÊM. NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang. Như đã biết chữ nòng nọc vòng […]

NGUỒN GỐC CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

 Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG I BÀI ĐỌC THÊM NGUỒN GỐC CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. Nguyễn Xuân Quang. Trong bài Khái Quát về Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que ta đã biết sơ qua là Chữ […]

CON RÙA BA BA

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài.  .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE CHƯƠNG VII CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE VÀ CHỮ SỐ. BÀI ĐỌC THÊM CON RÙA BA BA Nguyễn Xuân Quang. Chúng ta có một loại rùa nước ngọt gọi là ba ba […]