Category CHỮ NÒNG NỌC

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM (phần 1).

Chữ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM . (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. Chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm gồm ba thành tố, có thể nói là ba chữ (một chữ nọc chấm đặc và hai chữ nòng) nên nghiêng nhiều về từ. Thường […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE, TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN (phần 2): TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NÒNG NỌC HỖN HỢP. TỪ VÒNG TRÒN-CHẤM/CHẤM-VÒNG TRÒN . (phần 2) Nguyễn Xuân Quang   TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN/VÒNG-TRÒN CHẤM TRÊN TRỐNG ĐỒNG. Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn đã nói ở […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ VÒNG TRÒN-CHẦM/CHẤM-VÒNG TRÒN (phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NÒNG NỌC HỖN HỢP. TỪ VÒNG TRÒN-CHẦM/CHẤM-VÒNG TRÒN . (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Từ trước tới giờ chúng ta chỉ mới tìm hiểu về các chữ và các từ của cùng một ngành hoặc là ngành […]

VUA ĐINH TIÊN HOÀNG NHÌN QUA CHỨNG TÍCH CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   VUA ĐINH TIÊN HOÀNG NHÌN QUA CHỨNG TÍCH CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. Nguyễn Xuân Quang. Tại Nhà Trưng Bày Di Tích Khảo Cổ Học, Nền Móng Cung Điện Thời Kỳ Đinh-Tiền Lê Thế Kỷ X ở Đền Vua Đinh Tiên Hoàng, Hoa […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ BA NỌC QUE III (Phần 4 và hết) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NỌC BA NỌC QUE III. (Phần 4 và hết) Nguyễn Xuân Quang TỪ BA NỌC QUE TRÊN TRỐNG ĐỒNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. (tiếp theo). Ý Nghĩa Từ Nòng Ba Nọc Que Trong Vũ Trụ Tạo Sinh, […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ NỌC BA NỌC QUE III (Phần 3) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NỌC BA NỌC QUE III. (Phần 3) Nguyễn Xuân Quang TỪ BA NỌC QUE TRÊN TRỐNG ĐỒNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ ba nọc que đã nói ở […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (2): Ý NGHĨA TỪ BA NỌC QUE TRONG VŨ TRỤ TẠO SINH, DỊCH HỌC.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NỌC BA NỌC QUE III. (Phần 2). Nguyễn Xuân Quang Ý NGHĨA TỪ NỌC BA NỌC QUE TRONG VŨ TRỤ TẠO SINH, DỊCH HỌC. Bây giờ ta lướt qua qui trình vũ trụ tạo sinh xét nghĩa từ […]