Category CHỮ NÒNG NỌC

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC (Phần 2).

  CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC. (Phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang. 3. HÌNH THOI Hình vuông sinh ra hình thoi. Hình thoi đứng coi như là một dạng hình vuông đứng trên một đỉnh nhưng chuyển động nhiều hơn nên […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC.

  CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC. (Phần 1). Nguyễn Xuân Quang. Từ chữ nòng nọc vòng tròn-que đẻ ra hình vẽ, các dấu hình (signs), biểu tượng (symbols), chữ viết bằng hình gọi là hình ký, (pictographs) hình tự hay hình ngữ (pictogram) […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN (2) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM . (phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM TRÊN TRỐNG ĐỒNG. Như đã nói ở trên, chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm gồm ba thành tố, có thể nói là ba chữ (một chữ nọc chấm đặc và hai […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM (phần 1).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM . (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. Chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm gồm ba thành tố, có thể nói là ba chữ (một chữ nọc chấm đặc và hai chữ nòng) nên nghiêng nhiều về từ. Thường […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE, TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN (phần 2): TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NÒNG NỌC HỖN HỢP. TỪ VÒNG TRÒN-CHẤM/CHẤM-VÒNG TRÒN . (phần 2) Nguyễn Xuân Quang   TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN/VÒNG-TRÒN CHẤM TRÊN TRỐNG ĐỒNG. Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn đã nói ở […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ VÒNG TRÒN-CHẦM/CHẤM-VÒNG TRÒN (phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NÒNG NỌC HỖN HỢP. TỪ VÒNG TRÒN-CHẦM/CHẤM-VÒNG TRÒN . (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Từ trước tới giờ chúng ta chỉ mới tìm hiểu về các chữ và các từ của cùng một ngành hoặc là ngành […]

VUA ĐINH TIÊN HOÀNG NHÌN QUA CHỨNG TÍCH CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   VUA ĐINH TIÊN HOÀNG NHÌN QUA CHỨNG TÍCH CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. Nguyễn Xuân Quang. Tại Nhà Trưng Bày Di Tích Khảo Cổ Học, Nền Móng Cung Điện Thời Kỳ Đinh-Tiền Lê Thế Kỷ X ở Đền Vua Đinh Tiên Hoàng, Hoa […]