Category Thám Du Nam Cực (6)

THÁM DU NAM CỰC (6).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). THÁM DU NAM CỰC Du ký (Phần 6). Nguyễn Xuân Quang    Về tầu nghỉ ngơi, chờ đi ăn tối. Một ngày vui, nhất là tôi tìm được thêm nhiều chi tiết về thổ dân Patagonia và Nam Cực có liên hệ với Bách […]