Category Lạc Việt Tráng Zhuang 2

LẠC VIỆT TRÁNG (CHOANG)… (phần 2 và hết).

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). LẠC VIỆT TRÁNG (CHOANG, ZHUANG) VÀ LẠC VIỆT VIỆT NAM. (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang  Một vài nét văn hóa đặc thù khác ruột thịt với văn hóa Việt Nam. Họ cũng có tín ngưỡng lên đồng như Việt Nam. Người Tráng […]