Category Trường Ca Hàn Mạc Tử…

Đem Tâm Tình Của Người Thầy Thuốc Nghe Trường Ca Hàn Mặc Tử.

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Ðem Tâm Tình Của Người Thầy Thuốc   Nghe Trường Ca Hàn Mặc Tử của Phạm Duy   Nguyễn Xuân Quang Nguyệt San Y TẾ PHỔ THÔNG Bộ 1 – số 12, tháng 12-93 Buổi sáng, những trận gió ào ào của cơn bão […]