Category 51 Hình T,B. Tháng 7-13: Nam Phi Nelson Mandela

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 07, 2013, NAM PHI: NELSON MANDELA, ‘HÀNH TRÌNH DÀI ĐI ĐẾN TỰ DO’.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 07, 2013. NAM PHI: NELSON MANDELA, ‘HÀNH TRÌNH DÀI ĐI TỚI TỰ DO’ Nguyễn Xuân Quang Mấy ngày qua, tin tức cho biết tình trạng sức khỏe của vị cựu tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi là ông Nelson Mandela đang ở trong tình trạng nguy kịch. Lúc […]