Category 52 Hình T. B 8-2013 Chữ Nòng Nọc và Thủ Đô Washington

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2013: THỦ ĐÔ WASHINGTON HOA KỲ và BIỂU TƯỢNG, CHỮ VIẾT NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE

(* Nếu cần bầm hai lầ vào tựa bài để mở bài) HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2013 THỦ ĐÔ WASHINGTON HOA KỲ VÀ BIỂU TƯỢNG, CHỮ VIẾT NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. Nguyễn Xuân Quang. Lịch sử Hoa Kỳ cho thấy hầu hết các vị Cha Sáng Lập ra nước Mỹ như George Washington, Adams, Franklin, Jefferson… […]