Category Trống Biểu Của Hùng Vương

TRỐNG ĐỒNG ĐS LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG (phần 1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG (Phần 1). Nguyễn Xuân Quang   (Bài Nói Chuyện tại Buổi Họp Mặt Văn Hóa Phong Châu Mở Hội Tiên Rồng tại San José, Bắc Cali, Hoa Kỳ Ngày 12 Tháng 9, 2010).     […]