Category Trò Chơi Trời Cho (Thơ Chữ Nghĩa)

TRÒ CHƠI, TRỜI CHO (Thơ Chữ Nghĩa).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA Những vần thơ CHỮ NGHĨA này cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu. Bài thơ này viết theo thể loại NÓI LÁI. TRÒ CHƠI, TRỜI CHO (1). Nguyễn Xuân Quang   Của  em có đấy, cấy đó tiên […]