Category Agentina 2 B. Aires

ARGENTINA: BUENOS AIRES (2).

ARGENTINA: BUENOS AIRES Phần 2 Nguyễn Xuân Quang Ngày hôm sau, trước khi ra phi trường, chúng tôi dậy thật sớm đi ra hồ để vớt vát hưởng cái thanh tịnh của trời đất thần tiên. (ảnh của tác giả). Đến Buenos Aires đã xế chiều, chúng tôi được tự do. Chúng tôi đi thăm […]