Category Việt Dịch (9): Lạc Thư Chi Chi Chành Chành (4 và hết).

VIỆT DỊCH (9): LẠC THƯ CHI CHI CHÀNH CHÀNH, (Phần 4 và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH (9) LẠC THƯ CHI CHI CHÀNH CHÀNH. (Phần 4 và hết) Nguyễn Xuân Quang CHI CHI CHÀNH CHÀNH và LẠC THƯ. Theo các nhà Dịch học Hoa Hạ thì Văn Vương dựa vào Lạc Thư do vua Đại Vũ nghĩ ra từ những […]