Category Học Anh Ngữ Bằng VIiệt Ngữ 2: Từ Chỉ Thú vật

HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ: NHỮNG TỪ CHỈ LOÀI VẬT (2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ (tiếp theo) NHỮNG TỪ CHỈ LOÀI VẬT. Nguyễn Xuân Quang Chi Chú: -Dấu bằng (=) có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Chữ trong hai gạch nghiêng / / là thanh, thinh, […]

HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ: NHỮNG TỪ CHỈ MUÔNG THÚ (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ (tiếp theo)   NHỮNG TỪ CHỈ LOÀI VẬT. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang  Chi Chú:   -Dấu bằng (=) có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Chữ trong hai gạch nghiêng / […]

HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT QUA TỪ GHÉP.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file).    HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ NGƯỢC LẠI.   HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT QUA TỪ GHÉP. Nguyễn Xuân Quang.   Ghi Chú:   -Dấu bằng (=) có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Chữ […]

HỌC ANH NGỮ BẰNG TỪ LÁY TRONG VIỆT NGỮ.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ NGƯỢC LẠI. HỌC ANH NGỮ BẰNG TỪ LÁY TRONG VIỆT NGỮ. (phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang     N .Nói năng Nói chung là nói. TTL năng = nói. Theo qui luật L là […]

HỌC ANH NGỮ BẰNG TỪ LÁY VIỆT NGỮ (1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ NGƯỢC LẠI. HỌC ANH NGỮ BẰNG TỪ LÁY TRONG VIỆT NGỮ. (phần 1). Nguyễn Xuân Quang     Chi Chú: -Dấu bằng (=) có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. […]