Category 82. Hình T,B. Tháng 02-2016 Allure of the Sea.

HÌNH TIỂU BIỂU THÁNG 02-2016: ALLURE OF THE SEA, ’QUYỀN RŨ CỦA BIỂN’.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIỂU BIỂU THÁNG 02-2016. ALLURE OF THE SEA, ’QUYỀN RŨ CỦA BIỂN’. Nguyễn Xuân Quang Kỳ này chúng tôi trở lại thăm vùng biển Caribe mặc dầu đã tới đây vài lần. Mục đích chính là để thưởng ngoạn con tầu tuần du […]