Category Hoa Bèo Phớt Tím Khói sông

HOA BÈO PHỚT TÍM KHÓI SÔNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   HOA BÈO PHỚT TÍM KHÓI SÔNG Tao với mày, Hai thằng bạn tâm đầu. Thân đến có thể đổi bồ cho nhau. Đã từng mặc chung một quần, Mang chung một bệnh. Những buổi sáng, Đói mềm người, Chỉ còn vài đồng mua […]