Category NÓI VỀ CHỦ BLOG

TẢN MẠN VĂN HỌC: NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN QUANG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TẢN MẠN VĂN HỌC NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN QUANG Nguyễn Mạnh Trinh và Nhã Lan thực hiện. (Trên Little Saigon Radio và Hệ Thống Truyền Hình Hồn Việt). (Bài viết tóm lược) * Nguyễn Mạnh Trinh: Cộng đồng người Việt tị […]

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA BLOG TRONG NĂM 2010

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA BLOG  bacsinguyenxuanquang.wordpress.com  TRONG NĂM 2010. Sau đây là tường trình của nhóm điều hành WordPress.com về sinh hoạt của blog bacsinguyenxuanquang.wordpress.com  trong năm 2010: -wow! -Blog được thăm, xem 27.000 lần trong năm 2010 (hiện nay hơn 40.000 lần […]

VIẾT VỀ NHỮNG MẢNH ĐỜI TN

 

UYÊN HẠNH GIỚI THIỆU GĐ TĐ ĐNA

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Giới thiệu sách: GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á của NGUYỄN XUÂN QUANG     Uyên Hạnh E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net 26 tháng 06 năm 2008 ® Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn “www.khoahoc.net” […]

NXQ DƯỚI MẮT MAI THẢO…

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGUYỄN XUÂN QUANG DƯỚI MẮT   .MAI THẢO Nguyễn Xuân Quang vẫn giữ được một nhịp viết đều tay. Đều tay mà không bao giờ bừa bãi. Vẫn giữ được cách viết sắc nhọn. Sắc nhọn nhưng không bao giờ ác độc. Một nghệ thuật […]

TRẢ LỜI NT NGUYỄN MẠNH TRINH

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).     TRẢ LỜI NHÀ THƠ NGUYỄN MẠNH TRINH (tạp chí Hợp Lưu số 27 tháng 2&3-1996) Khi suy nghĩ đúc kết trước khi viết thường là lúc làm vườn. Khi viết thường viết vào lúc sáng sớm để khỏi bị phá rầy. Khi đang […]

TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU và UYÊN HẠNH

    (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU của Nguyễn Xuân Quang Uyên Hạnh đọc và giới thiệu     Uyên Hạnh E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net 14 tháng 06 năm 2007 ® Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn “www.khoahoc.net” khi […]