Category Mẹ Đã Mất Rồi

MẸ ĐÃ MẤT RỒI

        MẸ ĐÃ MẤT RỒI Đất hỡi ! Trời ơi ! Mẹ mất rồi. Tìm đâu ra mẹ nữa, than ôi !     Buồn nào hơn nỗi buồn lìa mẹ,    Thương tiếc làm sao nói hết lời.                      * Mẹ, có đêm ngồi vuốt tóc sâu.         Mẹ buồn ngày trước, đợi ngày sau. […]