Category Nói Dai (Thơ Chữ Nghĩa)

NÓI DAI (Thơ Chữ Nghĩa).

Thơ Chữ Nghĩa Làm theo dấu giọng Việt ngữ. NÓI DAI Nguyễn Xuân Quang Mồm loa mép dải, Nói nhểu dớt dãi, Lải nhải nói dai, Nói rông nói dài, Nói ngu, nói dại, Nghe mà tức dái.