Category 115. Hình T.B. Tháng 3-2019 Bãi Đá Cổ Sapa.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3-2019: MƯƠI HÌNH ẢNH BÃI ĐÁ CỔ SAPA VIỆT NAM.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3-2019. MƯƠI HÌNH ẢNH BÃI ĐÁ CỔ SAPA VIỆT NAM. Địa Phận Bãi Đá Cổ (ảnh của tác giả). Thung Lũng Mường Hoa lộng gió. Sử Đá Việt. (ảnh của tác giả). Đọc Sử Đá Việt. Tác giả cùng hiền thê Michhelle Mai Nguyễn và thứ nữ Á Mỹ Amy Nguyễn. […]