Category Sắc Mầu Cầu Vồng Peru (1).

SẮC MẦU CẦU VỒNG PERU (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). SẮC MẦU CẦU VỒNG PERU (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Một trong những đặc điểm đập vào mắt và in sâu vào tâm trí du khách là mầu sắc rực rỡ bẩy mầu cầu vồng đặc thù khó quên của Peru. Peru với thiên […]