Category Trống Hình Cây Nấm

CÁC NHÓM TRỐNG ĐỒNG THEO HÌNH DẠNG: TRỐNG HÌNH CÂY NẤM ĐÔNG SƠN.

*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file.    CÁC NHÓM TRỐNG ĐỒNG THEO HÌNH DẠNG. TRỐNG HÌNH CÂY NẤM ĐÔNG SƠN. Nguyễn Xuân Quang Trống đồng hình cây nấm là trống tiêu biểu của trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Trong Cơ Thể Học trống đồng […]